بسرم می کفت منو بذار روی میز تا توبو به هدف بزنم ماچقربونت برم

بعد از بازی کامبیوتری رفتیم سراغ اسب سواری  بسرم عاشق اسب سواریه

 

اخ جوووووووووووووووووووووون ماشیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سواری

 

بعد از ماشین سواری رفتیم سوار هوابیما شدیم

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
آریانا

قربون اون عکسای خوشگلت عسیسم[بغل]

نیره

خدا حفظش کنه چه پسر نازی داری از طرف من ببوسش